GO-->D Education & Business.
Introductie GO-->D Education.

GO-->D betekent Gifted Owner of Diversity. Gifted is gericht op talent bevordert talent onderwijs.

De school is nog niet operatief. GO-->D Education is gekoppeld aan het bedrijf GO-->D Business.   

GO-->D Education is de onderwijsvorm, de bron van onderwijs, waar de docenten en begeleiders tot hun recht komen.

Het reguliere onderwijs bezit niet de middelen en de kennis om deze nieuwe generatie onderwijskundig goed te begeleiden.  

Leerlingen gaan twijfelen aan hun eigen ontwikkeling en gaan daardoor onder presteren.

GO-->D Education biedt getalenteerde leerlingen een gedegen onderwijs met nauwe betrokkenheid van de ouders.

De kinderen en volwassenen  handelen vanuit hun visie, fantasie/gevoel en denkvermogen. Dit heet talent. Deze kinderen kunnen "sensitief" getalenteerd zijn. 

Herkenning van een getalenteerd talent:

Niet naar school willen, nachtmerrie, moeheid, bleek worden, hoofdpijn, buikpijn, allergieën, spanningen, nervositeit, zich niet veilig voelen, onbegrip (waarom begrijpen de mensen ons niet), ontbreken van (zelf)vertrouwen, onzekerheid en faalangst (door fysieke en geestelijke onderdrukking) ook door volwassenen, niet aankijken van mensen, geen hand geven, verstarren en geremd voelen.

De kwaliteiten van deze leerlingen in een organisatie kunnen zijn: creatief (out of the box), associatief, visueel intellectueel, procesgericht, oog voor detail, rechtvaardigheidgevoel, verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor de mens in het bedrijf.     

De begeleiders van deze kinderen zijn zeldzaam of ze durven er niet voor uit te komen. In het reguliere onderwijs krijgt men, door de vele regels, niet de kans zich te ontplooien.