GO-D Education & Business.
Introductie GO-D Education.

GO-D betekent voor Gifted Owner of Diversity.

De school is nog niet operatief. GO-D Education is gekoppeld aan het bedrijf GO-D Business.   

GO-D Education is de onderwijsvorm, een bron van onderwijs, waar de docenten en begeleiders tot hun recht kunnen en mogen komen.Talent bevordert talent.

Het reguliere onderwijs bezit niet de middelen en de kennis om deze nieuwe generatie onderwijskundig goed te kunnen begeleiden.  

Leerlingen gaan twijfelen aan hun eigen ontwikkeling en gaan dan onder presteren.

GO-D Education biedt getalenteerde leerlingen een gedegen onderwijs met betrokkenheid van de ouders.

De kinderen en volwassenen  handelen vanuit hun visie, fantasie/gevoel en denkvermogen. Dit heet talent. Deze kinderen kunnen "sensitief" getalenteerd zijn. 

Herkenning van een getalenteerd talent:

Niet naar school willen, nachtmerrie, moeheid, bleek worden, hoofdpijn, buikpijn, allergieën, spanningen, nervositeit, zich niet veilig voelen, onbegrip (waarom begrijpen mensen ons niet), ontbreken van (zelf)vertrouwen, onzekerheid en faalangst( door fysieke en geestelijke onderdrukking) (niet alleen door kinderen maar veelal ook door volwassenen), niet aankijken van mensen, geen hand geven, verstarren en geremd voelen.

De kwaliteiten  van deze leerlingen in een organisatie kunnen zijn: creativiteit(out of the box), associatief, visueel intellectueel, procesgericht, oog voor detail, gevoel voor rechtvaardigheid en oog voor de mens in het bedrijf. Groot verantwoordelijkheidsgevoel.     

De begeleiders van deze kinderen zijn zeldzaam of ze durven er niet voor uit te komen. Meestal krijgt men in het reguliere onderwijs door teveel regels niet de kans om zich te ontplooien.